Kjøkken benkeplate i kvarts White Quartz

Vedlikehold av benkeplater i kvartskompositt

Kvartskompositt er et industrielt materiale, som inneholder over 90% naturlige ingredienser samt en mindre andel andre ingredienser for å opprettholde riktig farge og konsistens. Ved framstilling benkeplaten skjæres kvartsen til egnet størrelse før kanter og overflater bearbeides.

Benkeplater av kvarts er slitesterke, vannbestandige og enkle å vedlikeholde. Ved riktig pleie varer de i flere tiår.

Daglig rengjøring

For rengjøring av kvartsbenkeplater anbefaler vi å bruke en fuktig klut (mikrofiber), varmt vann og om nødvendig også et nøytralt (pH 7), svakt alkalisk (pH 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) rengjøringsmiddel. Det bør foretrekkes bruk av midler som er spesielt beregnet for bruk med kvartsstein, og svært sure eller blekende rengjøringsmidler bør unngås. Overflaten er også følsom for skurende materialer.

Forebygging og fjerning av flekker

I den grad det er mulig bør kvartsbenkeplaten beskyttes godt mot flekker. Unngå at kjemikalier og etsende midler havner på benkeplaten. Den enkleste måten å unngå flekker på er å fjerne smuss umiddelbart så det ikke får tørke eller bli absorbert i materialet. For rengjøring bør det holde med husholdningspapir, vann og vaskemiddel.

For fjerning av mer vanskelige flekker anbefaler vi bruk av spesielle midler for rengjøring av kvarts. Egnet rengjøringsmiddel kan skaffes både fra Diapol og fra detaljistforretninger. Etter bruk av rengjøringsmiddelet anbefaler vi å vaske benkeplatene igjen med vann og vaskemiddel.

Forebygging av varmeskader og riper

Kvartskompositten er ikke fullstendig varmebestandig, dvs. at materialet kun tåler sterk varme i kort tid og kan sprekke opp som følge av termisk sjokk. Svært varme overflater (f.eks. et hett kokekar) kan sette spor som følge av at harpiksen i kvartskompositten smelter ved høye temperaturer. Om en for eksempel ønsker å sette en het gjenstand på en overflate som inneholder speilfragmenter (i Diapols sortiment er dette materialene som inneholder ordet «Starlight») er det sterkt anbefalt å bruke spesielle bordskånere for å unngå å skade overflaten. Vi anbefaler ikke å sette hete gjenstander direkte på overflater av kvartskompositt, selv ikke midlertidig.

Selv om kvartsen er relativt motstandsdyktig mot riper, anbefaler vi likevel alltid å benytte skjærefjøler for å unngå eventuelle skader.

Langsiktig vedlikehold

Ved innendørs bruk av benkeplater med polert kvarts er det ikke nødvendig å impregnere overflaten (med spesialstoff), ettersom kvartsen ikke absorberer væsker. Utendørs kan fargen på kvartsen endre seg over tid.

17.04.2014