Behandling av reklamasjoner

Vennligst fyll ut reklamasjonsskjemaet. Legg merke til at feltene med stjerne er obligatoriske å fylle ut. Vennligst vedlegg tilstrekkelig store og klare bilder av reklamasjonen (maks. 3 MB), kopi av dokumentet som bekrefter innkjøp og andre dokumenter som beviser påført skade. Vi behandler din reklamasjon så fort som mulig i løpet av fornuftig tid.