Garanti

Garantibetingelser

Diastone gir 5 års garanti til benkeplater av granitt, marmor, kvarts og keramikk dersom produktet er skadet på grunn av produksjons- eller installasjonsfeil.

Garantien gjelder hvis:

 • måling, produksjon og installasjon av produktet er bestilt fra Diaston.
 • produktet har blitt brukt hensiktsmessig.
 • produktet har blitt vedlikeholdt i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene, og det har blitt utført regelmessig vedlikehold som svarer til materialetypen.

Garantien gjelder ikke hvis:

 • kunden selvstendig har endret, flyttet eller reparert produktet uten samtykke fra Diastone-representant
 • benkeplaten er skadet eller slitt som følge av normal bruk og skaden ikke kan tilskrives fabrikasjons- og installasjonsfeil.
 • produktet har blitt brukt til andre formål enn det var tenkt til, og benkeplaten har blitt skadet mekanisk, kjemisk eller termisk (f.eks. sprekker, riper, hakk, flekker osv.) på grunn av uhensiktsmessig
 • overflaten ikke er vedlikeholdt i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene, det har blitt brukt gale rengjøringsmetoder, rengjøringsmidler har blitt brukt feil.
 • benkeplaten er skadet på grunn av uprofesjonell montering av møbler under benkeplaten.
 • benkeplaten har forskjeller i tekstur, mønster, farge og tone på grunn av det naturlige materialetskarakter sammenlignet med prøven av samme materiale.
 • benkeplaten har linjer som ligner på sprekker, riper, ujevnheter, hakk hulleller partikler fra en annen bergart på grunn av det naturlige materialets
 • produktet ikke er betalt for i sin helhet.
 • produktet brukes av en juridisk enhet til kommersielle formål, for eksempel bruk i kommersielle bygninger, hoteller, underholdningsteder, etc

Ved feil som oppstår i garantiperioden og som dekkes av garantien, skal Diastone skifte benkeplaten og utføre en ny installasjon. Hvis produktet erstattes under garantien, blir den opprinnelige garantiperioden gjeldende og forlenges ikke. Hvis produktet repareres i løpet av garantiperioden, forlenges ikke garantien med lengden på reparasjonsperioden. Garantien er ikke overførbar.

Det å tilby garanti likestilles ikke med løsning av reklamasjoner fra kunder. Informasjon om dette finnes under Løsning av reklamasjoner.